เกี่ยวกับเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ | ccss.co.th
เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือราคาพิเศษ สนใจเลือกเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเลย !
| Facebook :fb.com/ccsfingerscan/ | | Hotline. 094 490 3941 -3 | Tel. 02 525 4178 -80 | Line : ccsfuture

Smiley face

Smiley face

Smiley face

C.C.S. Group


บจก. ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม
บจก. ซี.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล


"บริการดี มีน้ำใจ สร้างสรรค์ พัฒนาองค์กร"

ประวัติความเป็นมาของเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ


» เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544
» และเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ มีพนักงานที่มากด้วยความสามารถในการให้บริการ ทางด้าน FINGER SCAN (เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ),เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,ระบบควบคุมความปลอดภัย,กล้องวงจรปิด,รวมทั้งงานทางด้านบัญชี,จัดทำบัญชี ,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ
ปัจจุบันเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ กำลังมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร” ทำให้เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือและบริการจากเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือโดยพนักงานมืออาชีพของเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ มีการฝึกอบรมทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนผู้มีพระคุณต่อองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างดีที่สุด
สำหรับเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือที่เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือมาคือ CCS Technology ซึ่งเป็นเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือที่เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ มีความภาคภูมิใจ เพราะทีมงานได้มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มของเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ เช่น โรงแรม สถาบันการศึกษา โรงงานเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ สำนักงาน หน่วยงานราชการ เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเงินทุน และเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถืออื่น ๆ เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือมีฐานลูกค้ามากกว่าพันราย และมีปริมาณเพิ่มเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเรื่อย ๆ การให้บริการ ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มีพนักงานเพียง 3 คน เปิดให้บริการในฐานะของร้านค้าเป็นปีแรก เมื่อพ.ศ. 2540 และพัฒนาในฐานะเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือเมื่อปี พ.ศ 2544 เป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อคนไทยปัจจุบัน เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือได้รับรางวัล


THE BEST PARTNERSHIP และ THE BEST SELLER 7 ปีซ้อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือ และบริการผนวกกับความรับผิดชอบ ทำให้เกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถือฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรค นานาประการตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ปัญหาทุกปัญหาได้รับการดูแล และการบริการเป็นอย่างดี ความบกพร่องและข้อผิดพลาดถูกแก้ไข และสะสมไว้เป็นประสบการณ์ ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นองค์การด้วยนโยบายหลัก “บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร”

 • ประสบการณ์ด้านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มากกว่า 15ปี
 • ได้รับรางวัลบริการดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยร่วมกับสมาคมเกมยิงปลาได้เงินง่าย|เกมมือถืออาเซียน
 • ได้รับรางวัล 8 ถ้วยรางวัล (7 ปีซ้อน)
  » THE BEST SERVICE AWARDS 2017
  » HIP THE BEST PARTNERSHIP
  » HIP THE BEST SELLER
 • สถานที่ตั้ง
  88 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  » Email : ccsfuture@gmail.com
  » Hotline : 094-490-3941 -4
  » Tel : 02-525-4178 - 80
  » Fax : 02-525-4178 - 80 ext. 111
 • _footer|ccss.co.th

  ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์มากมาย